10 thënie frymëzuese të Nelson Mandelës

 

Për ndihmën ndaj të tjerëve:

  • “Ajo që ka rëndësi në jetë nuk është thjesht fakti që kemi jetuar. Eshtë ndryshimi që kemi bërë në jetët e të tjerëve, që do të përcaktojë rëndësinë e jetës që ne kemi bërë”.

Për motivimin:

  • “Gjithësekush mund të ngrihet mbi rrethanat dhe të arrijë suksesin, nëse është i dedikuar dhe plot pasion për atë që do të bëjë”.

Për vlerën e dialogut:

  • “Nëse i flet një njeriu në një gjuhë që e kupton, ajo që i thua i ngulitet në kokë. Nëse i flet me gjuhën e tij, i ngulitet në zemër”.

Vlera e arsimit mbi të gjitha:

  • “Arsimi është arma më e fuqishme që mund të përdorësh, për të ndryshuar botën”.

Rëndësia e vendosmërisë:

  • “Kur njerëzit janë të vendosur, ata mund të kapërcejnë çdo pengesë”.

Mbi aftësinë rimëkëmbëse si çelës për suksesin:

  • “Mos më gjykoni nga sukseset e mia, më gjykoni nga ajo se sa herë jam rrëzuar dhe jam ringritur sërish”.

Mbi lirinë e mendimit:

  • “Më pëlqejnë miqtë që kanë mendje të pavarura, sepse të ndihmojnë të shohësh problemet nga të gjitha pikëvështrimet”.

Mbi optimizmin:

  • “Unë jam në thelb një optimist. Nuk mund ta them nëse është e lindur, apo e ushqyer. Pjesë e të qënit optimist, është që të mbash kokën drejtuar nga Dielli, dhe me këmbët që ecin përpara”.

Mbi përballimin e frikërave:

  • “Kam mësuar se kuraja nuk është mungesa e frikës, por triumfi mbi të. I guximshëm nuk është ai që nuk ndien frikë, por ai që e pushton atë frikë”.

Mbi qeniet njerëzore

  • “Mirësia e njeriut është një flakë që mund të fshihet, por nuk zhduket”.