Action for Mothers and Children lanson videon edukuese në gjuhen shqipe në kuadër të PDEP

Action for Mothers and Children mbështetur nga Save the Children in Kosovo në kuadër të programit Positive Discipline in Everyday Parenting lanson videon edukuese me animacion në gjuhën shqipe , me qëllim të ngritjes së vetëdijes së prindërve.

PDEP është program për prindër i cili krijon qasje të edukimit e cila e drejton sjelljen e fëmijës duke respektuar të drejtat e tyre për mjedis të sigurtë, mbrojtje nga dhuna dhe pjesëmarrje në edukim.
Dhuna ndaj fëmijëve ndikon negativisht në shëndetin e tyre duke ulur vetëbesimin dhe vetëvlerësimin e tyre dhe duke i bërë ata të ndihen të pasigurtë.
Andaj të kujdesemi për fëmijët tanë, duke i mbrojtur ata, duke ua plotësuar nevojat e tyre dhe duke i respektuar të drejtat e tyre.

https://www.youtube.com/watch?v=4LcPO1Au-q4&ab_channel=ActionforMothersandChildren