E hënë, 14 Qershor, 2021
  Edhe pse në kohët moderne njerëzit orientohen më tepër tek pajisjet e sofistikuara teknologjike, industria e orëve të dorës është ende e pranishme fuqishëm në jetën e njerëzve. Për shumë njerëz, joshja e një ore të mirë është e pakapshme...