DO TË SUBVENCIONOHET 50 PËR QIND E PAGËS PËR GRATË QË PUNËSOHEN NË KOSOVË

Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka treguar se ka nënshkruar sot vendimin për operacionalizimin e Masës 1.3, që ka të bëjë me mbështetjen e grave në punësim.

Sipas kësaj mase parashihet subvencionimi i pagës për 50 për qind (maksimum deri 170 euro) për tre muajt e parë për të gjitha gratë që punësohen nga periudha tatimore e korrik 2021 e tutje.

Pas periudhës 3-mujore do të subvencionohen sipas Masës 1.2, me 10 për qind të pagës bruto. Kusht për subvencionim është që e punësuara të mos figurojë në deklaratën e muajit qershor 2021 në ATK.

“Sot kam nënshkruar vendimin për operacionalizmin e Masës 1.3 – për Mbështetjen e Grave në Punësim. Me këtë masë parashihet subvencionimi i pagës për 50% (max 170 euro) për tre muajt e parë për të gjitha gratë që punësohen nga periudha tatimore korrik/2021 e tutje. Kurse pas periudhës 3-mujore, do të subvenciohen sipas Masës 1.2, me 10% të pagës bruto. Kusht është që të punësuarat e reja të mos figurojnë aktive në periudhën tatimore qershor/2021. Aplikimi, njësoj sikurse edhe për Masën 1.2, do të bëhet përmes sistemit EDI të ATK-së”, ka shkruar Murati në Facebook.