iChild – Lojë për Sigurinë e Fëmijëve Online, t’i mësojmë të mbrohen nga rreziqet që hasin në internet

Lojë ndërvepruese për të ndërgjegjësuar fëmijët nga rreziqet që hasin në internet.

Lojë ndërvepruese për të ndërgjegjësuar fëmijët nga rreziqet që hasin në internet. Loja është ndërtuar në kuadër të programit “Këshilluesit e vegjël për Sigurinë Online”, zbatuar nga Autoriteti Kombetar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) me mbështetjen e UNICEF Shqipëri dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Për më shumë klikoni në linkun:

http://ichild.cesk.gov.al/