Nisin përgatitjet për botimin e numrit të 57 të revistës “Arkivat shqiptare”

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë dhe Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës kanë nisur punën për përgatitjen dhe botimin e numrit të 57 të revistës shkencore “Arkivat shqiptare”.

Synimi i kësaj reviste është të mbledhë ekspertë dhe studiues të arkivave të vendeve shqipfolëse dhe të arkivave të rajonit, të cilët për çdo vit diskutojnë për problematikat, metodologjinë e studimit, digjitalizimin dhe përmirësimin e infrastrukturës së përmbajtjes, inovacionit, si dhe vizionit të punës të arkivave në realitetin e sotëm.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë dhe Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës ftojnë studiuesit, nëpunësit dhe të gjithë të interesuarit e kësaj fushe, të kontribuojnë në këtë revistë me studime.

Përveç arkivistëve të rrjeteve arkivore kombëtare, ftesa për pjesëmarrje u bëhet të gjithë profileve të tjerë të arkivistëve, institucioneve që ruajnë apo atyre që ndërveprojnë për ruajtjen e kujtesës kolektive. Afati i dërgimit të artikujve është data 3 shtator 2021 dhe për të gjithë artikujt e pranuar do të dërgohet email më 17 shtator 2021.

Temat e propozuara:– Crowd sourcing: konteksti dhe metadatat e dokumenteve të krijuara nga përdoruesit– Automatizimi i arkivave dhe etika– Siguria kibernetike dhe administrimi i të dhënave– Risitë digjitale dhe shfrytëzimi i dokumentacionit– Zhvillimi i njëtrajtshëm përmes bashkëpunimit me komunitetin– Trashëgimia arkivore e përbashkët përtej kufijve gjeografikë– Arkivat, përgjegjësia, qasja në të dhënat dhe mbrojtja e të dhënave personale– Bashkëpunimi rajonal në fushën e arkivave dhe trashëgimisë kulturore arkivore– Trafiku ilegal i trashëgimisë dokumentare– Etika dhe arkivat– Ndryshimet klimaterike dhe arkivat– Trajnimi arkivor dhe përmirësimi profesional– Turizmi dhe promovimi i arkivave.

Në artikujt duhen respektuar kritere të cilat gjenden në adresat http://www.chicagomanualofstyle.org, ose për me tepër informacion dhe specifika të tjera mund të shihni faqen zyrtare