Obiliqi bëhet me kod veshjeje

Komuna e Obiliqit ka vendosur një udhëzues, i cili tregon se si duhet veshur qytetarët të cilët duan të kryejnë shërbimet administrative.

Ky rregull është i vlefshëm edhe për punëtorët e Komunës, ndërsa qytetarët po e përkrahin një vendim të tillë.

Sipas nënkryetarit të kësaj komune, Ibush Mjekiqi, kodi i veshjes është i obligueshëm për të gjitha institucionet publike në Kosovë.