Publikohet lista përfundimtare e projekt-propozimeve përfituese të OJQ-ve në fushën e rinisë

Është publikuar lista përfundimtare e projekt-propozimeve përfituese të OJQ-ve në fushën e rinisë nga Pakoja e Ringjalljes Ekonomike.

Bashkangjitur në link gjeni listën që përmban detajet rreth përfituesve, projekteve dhe shumës së përfituar:

https://www.mkrs-ks.org/repository/docs/lista_perfundimtare_PRE2021.pdf?fbclid=IwAR0o_1kABkIcTHSM8djh1mbXxK64xEv11r2JgdPs_ed0AV8-52d-7YQYSlI