Specializantëve iu vazhdohet pagesa për nëntor dhe dhjetor

Qeveria e ka miratuar kërkesën e ministrisë së Shëndetësisë që me vetëfinancim t’ia vazhdojë specializantëve pagesën për muajt nëntor dhe dhjetor.

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nga kjo mbështetje financiare do të përfitojnë 578 specializantë, përfshirë 58 nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci.

“Duke e pasë parasysh numrin e vogël të kuadrove të shëndetësisë krahasuar me numrin e popullsisë te ne për të siguruar qasje në shërbime shëndetësore nën ndikimin e masave të pandemisë COVID-19, ministria e Shëndetësisë e vlerëson angazhimin e specializantëve si çështje me prioritet për vendin, prandaj propozon që për specializantët me vetëfinancim t’iu vazhdohet pagesa edhe për muajt nëntor-dhjetor. Nga kjo mbështetje përfitojnë 578 specializantë, përfshirë 58 nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci”.

Zëvendësministrja e Shëndetësisë, Dafina Gexha, deklaroi se kjo mbështetje financiare ka për qëllim stimulimin e stafit shëndetësor.

“Duke marrë parasysh trendin aktual të migrimit të specializantëve dhe pandeminë COVID-19, ministria e Shëndetësisë konsideron pagesën e specializantëve me vetëfinancim vullnetar si çështje me prioritet për vendin. Kjo do të ndikojë pozitivisht edhe në ofrimin e shërbimeve shëndetësore gjithëpërfshirëse duke iu mundësuar qytetarëve qasje më të lehtë, më të shpejtë dhe më cilësore në shërbimet shëndetësore”.

Pagesat e specializantëve për muajt nëntor dhe dhjetor kapin shumën prej 730 mijë eurosh.