MKRS lanson programin për punë praktike për studentët e Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”

 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit lanson programin për punë praktike për studentët e Universitetit të Prishtinës ‘Hasan Prishtina’.

“Kjo iniciativë ka për qëllim avancimin e studentëve në programet që lidhen me fushëveprimin e MKRS-së si përkushtim institucional për të mbështetur aftësimin e studentëve për tregun e punës dhe njëkohësisht të avancoj në përmbushjen e prioriteteve strategjike të Ministrisë.”-thuhet në njoftimin e MKRS-së.

Ndërkaq, fakultetet dhe profilet që targetohen përmes kësaj thirrje janë:

Fakulteti i Edukimit Fizik dhe Sportit (FEFS)

Fakulteti i Arkitekturës (FA)

Fakulteti Ekonomik (FE)

Fakulteti Filozofik (FF) – Drejtimet e Psikologjise, Historisë,

Sociologjisë, Shkenca politike, Etnologji, Antropologji, Arkeologji,

Fakulteti i Filologjisë (FF’) – Drejtimi i Gazetarisë,

Fakulteti i Mjekësisë (FM)

Fakulteti i Ndërtimtarisë (FN) – Drejtimet e Ndërtimtarisë dhe Gjeodezisë

Fakulteti i Arteve (FA’) – Drejtimet e Dizajnit,

Fakulteti i Edukimit (FE’)

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore (FSHMN) – Kimi

Fakulteti i Energjisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK) – Drejtimi Energji Kompjuterike.