Interneti është një rrjet global i kompjuterave të lidhur që janë në gjendje të komunikojnë nëpërmjet kabllove, linjave telefonike dhe satelitëve. Lidhja me internet ju mundëson për të transmetuar dhe shpërndarë informacione, të cilat mund të jenë në formë...
Çrregullimet e komunikimit Komunikimi është forma e të shprehurit të mendimeve, ideve, ndjenjave dhe vetvetes në tërësi. Ne komunikojmë përmes sistemit të simboleve të gjuhës dhe artikulimit. Në momentin kur fëmijët shfaqin vështirësi në këto dy aspekte të komunikimit atëherë...
Çrregullimi i spektrit të autizmit është një çrregullim kompleks që karakterizohet nga dëmtime sociale, vështirësi në komunikim dhe modele sjelljeje të përsëritura dhe stereotipike. Shkaqet e Autizmit Shkaqet e autizmit mbeten ende të panjohura. Shumë studime kanë përfshirë një shumëllojshmëri të...
Motivimi është shumë i rëndësishëm. Nëse e përdorim si duhet, rezultatet në Procesin Mesimor Edukativ nuk kanë për të munguar. Ja çfarë sugjeron konkretisht mësuesi Luan Stafasani. Motivimi është një element shumë i rëndësishëm në jetën e veprimtarinë e përditshme...
Bullizmin e hasim në 3 lloje të abuzimit: Emocional, verbal dhe fizik. Është një femomen që mund të ndodhë në shkollë, në punë, në shtëpi, në internet dhe kudo tjetër. Pikologia Anisa Asllanaj sjellë disa këshilla se si mund...
Meqenëse jemi në kohën kur shumë fëmijë të moshës 3–6 vjeç fillojnë për herë të parë kopshtin, një nga problemet e para që hasin edukatoret dhe prindërit është vështirësia e ndarjes së fëmijëve nga prindërit. Ankthi i ndarjes është një...
Këshilla e 1: Kur blini rrobat për fëmijë duhet të keni parasysh "cilësinë" e tyre. Lëkura e fëmijëve është shumë e ndjeshme dhe ka nevojë për materialet më të mira. Pambuku cilësohet si materiali më i përshtatshëm sepse përmbanë shumë...
A e dini se një fëmijë vdes çdo pesë ditë nga mbytja me ushqim dhe më shumë se 80% e prindërve nuk kanë absolutisht asnjë ide se si mund të reagojnë në këtë situatë ? Në Amerikë, çdo ditë gjatë...
Ajo ishte një grua pasionante, e cila do të futej në histori për mënyrën e zgjedhur në nivelin e një metode, në funksion të edukimit të fëmijëve. Quhej Maria Montessori, gruaja që u bë një nga edukatoret e fëmijëve më...
Hyrje Ne të rriturit jemi mësuar të flasim me fëmijët për norma, vlera, të drejta dhe gabime. Zakonisht, jemi mirë kur shpjegojmë se është e gabuar që të luftosh, të marrësh gjërat e të tjerëve dhe të thuash fjalë të pahijshme....