Motivimi është shumë i rëndësishëm. Nëse e përdorim si duhet, rezultatet në Procesin Mesimor Edukativ nuk kanë për të munguar. Ja çfarë sugjeron konkretisht mësuesi Luan Stafasani. Motivimi është një element shumë i rëndësishëm në jetën e veprimtarinë e përditshme...
Kur nxënës të përfundojë një cikël shkollor, ai duhet të ketë përvetësuar të gjitha vlerat njerëzore dhe të jetë i gatshëm për tu përballur me jetën reale. Arsimi i bazuar në vlera njerëzore luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin...
Manual për prindër që mësojnë se fëmija i tyre ka një vështirësi në zhvillim Ç’duhet të bëni për të ndihmuar veten në fazën e përballjes fillestare. Kur prindërit mësojnë se fëmija i tyre ka një vonesë në zhvillim, mënyrat e reagimit...
Një studim tregoi se mungesa e gjumit dëmton trurin e fëmijëve. Ekspertët shikuan efektet e një kohe të gjatë për të tundur kokën, zgjimin shpesh, frymëmarrjen jonormale gjatë shtratit dhe kohëzgjatjen më të shkurtër të gjumit. Ata zbuluan se të gjitha...
Këshilla e 1: Kur blini rrobat për fëmijë duhet të keni parasysh "cilësinë" e tyre. Lëkura e fëmijëve është shumë e ndjeshme dhe ka nevojë për materialet më të mira. Pambuku cilësohet si materiali më i përshtatshëm sepse përmbanë shumë...
Action for Mothers and Children mbështetur nga Save the Children in Kosovo në kuadër të programit Positive Discipline in Everyday Parenting lanson videon edukuese me animacion në gjuhën shqipe , me qëllim të ngritjes së vetëdijes së prindërve. PDEP është...
Nëse po vini re një rritje të frikës, stresit dhe shqetësimit tek fëmijët, mund të pyesni nëse bëhet fjalë për çrregullimin e ankthit. Të jesh në gjendje të identifikosh shenjat dhe simptomat është një hap i parë kritik për...
Ajo ishte një grua pasionante, e cila do të futej në histori për mënyrën e zgjedhur në nivelin e një metode, në funksion të edukimit të fëmijëve. Quhej Maria Montessori, gruaja që u bë një nga edukatoret e fëmijëve më...
Të qendruarit në det për fëmijët janë të domosdoshme. Dielli është gjithashtu thelbësor, pasi i ndihmon fëmijët të zhvillohen siç duhet. Sidoqoftë, duhet të jeni të kujdesshëm, sepse ekspozimi i zgjatur në diell mbart rreziqe. Edhe pyetja që kanë shumë prindër, veçanërisht...
TOEFL është test i standardizuar për testimin e njohurive të gjuhës angleze. Testi pranohet nga shumë institucione akademike dhe profesionale ku ofrohet studim në gjuhë angleze. TOEFL është një nga dy testet kryesore në gjuhën angleze në botë. Përveç...