Gjëra që duhen ditur në lidhje me pre-eklampsinë Pre-eklampsia është shumë më e përhapur se ç’mendohet – në të vërtetë është ndërlikimi më i zakonshëm mes ndërlikimeve serioze të shtatzanisë. Pre-eklampsia mund të marrë trajta të një sëmundjeje të rrezikshme,...
Meqenëse jemi në kohën kur shumë fëmijë të moshës 3–6 vjeç fillojnë për herë të parë kopshtin, një nga problemet e para që hasin edukatoret dhe prindërit është vështirësia e ndarjes së fëmijëve nga prindërit. Ankthi i ndarjes është një...
TOEFL është test i standardizuar për testimin e njohurive të gjuhës angleze. Testi pranohet nga shumë institucione akademike dhe profesionale ku ofrohet studim në gjuhë angleze. TOEFL është një nga dy testet kryesore në gjuhën angleze në botë. Përveç...
Vetëvlerësimi, apo gjykimi real për karakteristikat personale, duhet të fillojë qysh në fëmijërinë e hershme, pasi që duhet vendosur baza të qëndrueshme për t’u shndërruar në shprehi të përhershme individuale dhe për të qenë i suksesshëm në jetë. “Vlerësimi i...
Çrregullimet e komunikimit Komunikimi është forma e të shprehurit të mendimeve, ideve, ndjenjave dhe vetvetes në tërësi. Ne komunikojmë përmes sistemit të simboleve të gjuhës dhe artikulimit. Në momentin kur fëmijët shfaqin vështirësi në këto dy aspekte të komunikimit atëherë...
“Fëmijëria është një periudhë krijimi. Ai lind duke mos ditur asgjë dhe pas një viti njeh çdo gjë. Pra, në rastin e qënies njerëzore nuk kemi të bëjmë me zhvillim por me krijim i cili fillon nga zero”. Maria Montesori. “Mësoni t’i...
Të dashur prindër, Hyrja në shkollë është një ndër momentet më të veçanta në jetën e një prindi, dhe një hap i madh në jetën e çdo fëmije. Kjo periudhë përfaqëson një tranzicion të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës, pavarësisht...
Familjet në të gjithë botën po përpiqen që ti përshtaten ndryshimeve që po ndodhin për shkak të sëmundjes së koronavisursit 2019 (COVID-19). Për shumë prindër është stresuese vendosja e një balance midis punës, kujdesit për fëmijët dhe kryerja e...
3 Hapa drejt prindërimit pozitiv në kushtet e izolimit në shtëpi Distanca sociale i vendos familjet nën presion. Të shpenzoni 24/7 së bashku qëndrimi në shtëpi, pa bërë aktivitetet tuaja të zakonshme, por vetëm ato që janë të detyrueshme -...
Cilët fëmijë dhe cilët prindër kanë pre-dispozita të hershme për t'i zhvilluar? Çrregullimet e sjelljes Të gjithë fëmijët mund të shfaqin sjellje sfiduese dhe impulsive për një moment të caktuar dhe kjo shihet si diçka krejt normale. Megjithatë disa fëmijë shfaqin...