Çfarë është depresioni?

Çfarë është depresioni?

 

Depresioni është sëmundje reale

 • Depresioni është gjendje serioze
 • Depresioni nuk është stres apo thjesht të mosndjerit mirë
 • Depresioni nuk është thjesht një çrregullim psikologjik
 • Depresioni përfshin procese biologjike
 • Depresioni është çrregullim mendor
 • Depresioni është sëmundje sistemike
 • Depresioni është çrregullim i zakonshëm
 • Depresioni mund të prekë çdo njeri
 • Depresioni mund të përsëritet apo të jetë kronik

Mund të më prekë depresioni mua?

Po, depresioni mund të prekë të rinjtë. Në fakt, një numër i madh episodesh të depresionit që shfaqet për herë të parë prek adoleshentët, sikurse dhe çrregullimet mendore.

Çrregullimet gjatë fëmijërisë

 • Çrregullime të qëndrueshme të zhvillimit/autizmi
 • Çrregullime të deficitit të vëmendjes dhe hiperaktivitetit/ADHD
 • Çrregullime të ankthit
 • Çrregullim obsesiv kompulsiv

Çrregullimet gjatë adoleshencës

 • Abuzim me substancat
 • Anoreksi nervore
 • Çrregullim i depresionit madhor
 • Çrregullim bipolar
 • Skizofreni
 • Bulimi nervore

Sa të zakonshme janë çrregullimet mendore te të rinjtë?

Në termat e frekuencës së tij, ashpërsisë dhe rrezikut për akte vetëvrasëse, depresioni është çrregullimi më i rëndësishëm mendor që mund të ndodhë në adoleshencë, edhe pse çrregullimet e ankthit janë më të shpeshta. Kushtet neuropsikiatrike janë problemet më shqetësuese të shëndetit mendor në adoleshencë.

Nëse ju mendoni për klasën tuaj, me rreth 30 nxënës, mesatarisht dy prej tyre do të kenë depresion, tre prej tyre do të kenë disa lloje çrregullime të ankthit dhe një prej tyre do të ketë ADHD. Çrregullime të tjera mendore janë të rralla.

 

Prevalenca e çrregullimit mendor tek të rinjtë

 • Depresioni (6%)
 • Psikozat (1%)
 • Çrregullimet e ankthit (10%)
 • ADHD (4%)
 • Anoreksia nervore (0,2%)
 • Total (15-20%)

Përkthimi në “mesatare” klasa

(ca. 30 student)

 • Depresioni (2)
 • Psikozat (rrallë)
 • Çrregullimet e ankthit (3)
 • ADHD (1)
 • Anoreksia nervore (rrallë)
 • Total (4-5)

 

Pse disa adoleshentë zhvillojnë depresion?

Një numër arsyesh që lidhen me të qenurit adoleshent mund t’i bëjë të rinjtë më të predispozuar për zhvilluar çrregullime depresive:

 • Adoleshenca është një proces tranzicioni midis fëmijërisë dhe pjekurisë;
 • Adoleshenca është një stad i zhvillimit njerëzor ku pjekuria e trurit dhe sfidat sociale rriten në mënyrë të përshpejtuar;
 • Adoleshenca është një stad i zhvillimit psikosocial ku ndërtimi i identitetit, kërkimi për autonomi, dhe përjetimi i eksperiancave të reja mund të prodhojnë rreziqe të reja dhe humbje.

Prindërit, mësuesit dhe shoqëria nuk kuptojnë shpesh që një adoleshent vuan prej depresionit.

Shumicën e kohës, ndryshimet nuk interpretohen si shenja të mundshme të çrregullimeve mendore dhe depresionit, por interpretohen si sjellje tipike të moshës.